O projektu

NAZIV PROJEKTA: Znanjem do kruha
BROJ UGOVORA: UP.02.1.1.06.0048
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje
NOSITELJ PROJEKTA: Pučko otvoreno učilište Zagreb, Ulica grada Vukovara 68, 10 000 Zagreb
PARTNERI: Obrtničko učilište Pouka, Crveni križ Vinkovci
LOKACIJA PROVOĐENJA PROJEKTA: Grad Zagreb, Koprivničko-križevačka županija, Virovitičko-podravska županija, Vinkovci, Slavonski Brod, Osijek, Bjelovar, Sisak
TRAJANJE PROJEKTA: 18 mjeseci
PERIOD IMPLEMENTACIJE: 22. listopada 2019.- 22. travnja 2021.
PRORAČUN PROJEKTA: 1.296.388,24 HRK – EU financiranje sa 100% bespovratnih sredstava

KRATKI OPIS I CILJ PROJEKTA

Projektom se želi riješiti problem socijalne isključenosti i niske razine zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih osoba u 8 gradova odnosno županija RH. Studije HZZ-a ukazuju da se zbog dugotrajne nezaposlenosti kod osoba stvara psihološka destrukcija, bespomoćnost, nedostatak životne persepktive, niska razina aspiracija, fatalizam, sniženo samopoštovanje i visoka razina socijalne izolacije. Dugotrajna nezaposlenost dovodi do gubitka i zastarijevanja znanja i vještina te je nužno prilagođavanje potrebama tržišta rada.

U Hrvatskoj se proizvodnjom kruha bavi preko 900 poduzetnika a pekarska industrija je u posljednje dvije godine zabilježila rast od 60 posto te je poslovala s dobitkom. Sukladno otvorenim natječajima HZZ-a na predmetnom području pekarstva sudionici u projektu će se osposobljavati kroz provedbu verificiranih programa za jednostavne poslove u deficitarnom zanimanju Pekar/ica i zanimanju Priprematelj pizza i bureka te kroz dodatne neformalne programe jačanja poduzetničkih, digitalnih i psiho-socijalnih vještina. Njihovi nastavnici i mentori kod poslodavaca  će proći proces senzibilizacije u radu s ciljnim skupinama (online edukacija putem webinara) kako bi unaprijedili rad nastavnog procesa kao ključnog mehanizma socijalnog uključivanja.

Politike EU usredotočene su na poticanje poduzetništva. Strategija učenja za poduzetništvo 2010 – 2014 (Vlada RH, 2010) razvoj poduzetništva navodi kao temelj konkurentnosti i razvoja pri čemu je potreba obrazovanja za poduzetništvo nužna za povećanje zapošljivosti zbog prihvaćanja odgovornosti za vlastite postupke, razvijanje vizija, postavljanje ciljeva, povećanje motiviranosti za rad i učenje.

U pogledu digitalnih vještina u RH 17,4% osoba ima nisku razinu, a 27,9% nema uopće (EK,2017). Konkurentnost gospodarstva ovisi o razini ključnih digitalnih kompetencija koju je potrebno razvijati na svim razinama obrazovanja.

Provođenje projekta pomoći će da 80 dugotrajno nezaposlenih osoba iz stanja socijalne isključenosti i demotiviranosti, stecanjem stručnih, psiho-socijalnih, poduzetničkih i digitalnih kompetencija postanu aktivni, motivirani i pripremljeni za ponovni ulazak na tržište rada putem zapošljavanja ili samozapošljavanja.

CILJNE SKUPINE

DUGOTRAJNO NEZAPOSLENE OSOBE:

  • mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci
  • osobe starije od 30 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci

STRUČNJACI KOJI RADE S NEZAPOSLENIM OSOBAMA PRIPADNICIMA MARGINALIZIRANIH SKUPINA

REZULTATI

  • sudjelovanje 60 dugotrajno nezaposlenih osoba u programu osposobljavanja za zanimanje pekar na području Grada Zagreba, Slavonskog Broda, Osijeka, Vinkovaca, Siska i Bjelovara
  • sudjelovanje 20 dugotrajno nezaposlenih osoba u programu osposobljavanja za zanimanje Priprematelj/ica pizza i bureka na području Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije
  • sudjelovanje 80 dugotrajno nezaposlenih osoba u ciljanim programima za stjecanje psihosocijalnih vještina, poduzetničkih i digitalnih kompetencija za uključivanje na tržište rada
  • sudjelovanje nastavnika i mentora kod poslodavaca u online edukaciji s ciljem unaprjeđenja rada s dugotrajno nezaposlenim osobama
  • izrađeni alati za evaluaciju kvalitete nastavnih procesa

Partneri

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci

Neprofitna organizacija za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje akcija od opće koristi čiji je jedan od osnovnih strateških ciljeva promicanje socijalne inkluzije pružanjem psiho-socijalne pomoći, kontinuirano informiranje i educiranje ugroženog ili potencijalno ugroženog stanovništva. Organizira i provodi programe humanističkog odgoja djece i mladih radi usvajanja vrlina solidarnosti, nepristranosti, suosjećanja, poticanja samopoštovanja i razvoja životnih vještina (dobre komunikacije, mirnog rješavanja sukoba, timskog rada i drugo). U Vinkovcima ustupa prostor za provođenje programa za polaznike. Sudjeluje u promotivnim aktivnostima na području Vinkovaca kao i putem mreže Crvenog križa za senzibiliziranje javnosti o suzbijanju predrasuda o zapošljavanju ciljane skupine, podiže svijest građana o solidarnosti i volonterstvu u načinima sprječavanja bacanja hrane i neprodanih pekarskih proizvoda.

Obrtničko učilište POUKA

Ustanova za obrazovanje odraslih osnovana 2010. godine od strane Obrtničke komore Koprivničko- križevačke županije s ciljem podizanja kvalitete obrazovanja i osposobljavanja kadrova u poduzetništvu. Provodi obrazovanje prema verificiranim programima MZO-a i organizirane formalne edukacije sukladno potrebama poduzetnika te pripreme za polaganje majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti. U svom radu koristi znanje i iskustvo stručnjaka iz obrazovnog sustava i gospodarskih subjekata, partnerskih institucija te suradnika- profesora strukovnih škola i stručnjaka u pojedinim područjima. U projektu Znanjem do kruha provodit će verificirani program osposobljavanja Priprematelj/ica pizza i bureka u Koprivničko- križevačkoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Nastavu u Koprivnici provodit će u vlastitim prostorima (učionicama i praktikumu), a u Virovitici u prostorima Industrijsko-obrtničke škole. U mogućnosti je osigurati najkvalitetniju provedbu praktične nastave u provjerenim obrtima i trgovačkim društvima.