Ciljani program digitalnih kompetencija

  • Osnovni modul- 20 školskih sati
  • Napredni modul- 20 školskih sati

Uz suvremenu opremu (nova računala, virtualna učionica) polaznici će steći osnovne ili napredne kompetencije za rad kod potencijalnih poslodavaca.