Programi

Pekar/ica: Zagreb, Sisak, Bjelovar, Vinkovci, Slavonski Brod
Nazovite: 097 6060 297 ili ispunite obrazac za predbilježbu
Početak: kraj siječnja 2021
.

Priprematelj/ica bureka i pizza: Koprivnica, Virovitica
Nazovite: 048 624 476 ili ispunite obrazac za predbilježbu (https://ou-pouka.hr/predbiljezba/)
Početak: siječanj 2021.


VERIFICIRANI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA ZANIMANJE PEKAR/ICA

Zagreb, Slavonski Brod, Osijek, Vinkovci, Sisak i Bjelovar

VERIFICIRANI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA ZANIMANJE PRIPREMATELJiCA PIZZA I BUREKA

Koprivnica i Virovitica

POLAZNICI UZ OBA PROGRAMA SUDJELUJU U 3 DODATNA NEVERIFICIRANA PROGRAMA!

PSIHOSOCIJALNE VJEŠTINE

DIGITALNE KOMPETENCIJE

PODUZETNIŠTVO

Ovaj obrazovni „paket“ ima za cilj pružiti stručna i praktična znanja iz područja pekarstva ali i jačanje ostalih vještina koje jačaju poziciju pojedinca na tržištu rada.
Rad s ciljanim skupinama u projektu provodit će nastavnici i mentori prakse koji će i sami proći edukaciju (webinari) za unaprjeđenje obrazovnog procesa. Nastavnici su ključno osoblje odgovorno za napredak ranjivih skupina tijekom obrazovnih procesa. Njihova informiranost i razumijevanje psihosocijalnog stanja, položaja i potreba ranjivih skupina podiže kvalitetu provedbe nastavnog plana i programa. Osposobljavanje nastavnika (i mentora kod poslodavaca) ima za cilj senzibilizaciju u radu s dugotrajno nezaposlenim osobama i smanjenje predrasuda oko dugotrajne nezaposlenosti, životne dobi osoba (npr. prema starijim ženama, mladima bez radnog iskustva i niskokvalificiranim osobama).

SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA JE BESPLATNO ZA SVE POLAZNIKE!