Ciljani program psiho-socijalnih vještina

3 radionice (15 sunčanih sati) sa svrhom poboljšanja kompetencija prilikom traženja zaposlenja ili samozapošljavanja

  • povećanje motivacije za učenjem i promjenom zanimanja
  • povećanje samopouzdanja
  • unaprjeđenje komunikacijskih vještina
  • pozitivno razmišljanje
  • suočavanje sa stresom i rješavanje problema